Dealurile Vrancei, D.O.C.Cotesti

Produsele viti-vinicole cu Denumirea de Origine Controlată „COTEŞTI” sunt produsele care se obţin numai în perimetrul podgoriei delimitată geografic conform legislaţiei în vigoare. Denumirea de origine controlată „COTEŞTI” se atribuie produselor viti-vinicole obţinute din struguri produşi în arealul delimitat pentru această denumire.

Produsele viti-vinicole cu Indicaţia Geografică DEALURILE VRANCEI sunt produsele care se obtin numai în perimetrul podgoriei delimitată geografic conform legislaţiei în vigoare. Indicaţia Geografică DEALURILE VRANCEI se atribuie vinurilor şi produselor viti-vinicole obţinute din struguri produşi în arealul delimitat pentru această denumire.

Caracteristici pedo-climatice ale arealului Cotesti

Substratul litologic: alternanţe de nisipuri, pietrişuri piemontane, pleistocen inferioare şi medii, acoperite de o mantie de loessoide, luto-nisipoase. Aceasta depunere continentală pleistocenă se suprapune sedimentelor marine pliocene argilo-nisipo-marnoase.

Relieful: Spaţii interfluviale largi, cvasiorizontale cu expunere majoritară spre sud şi est, chiar şi versanţii expuşi spre nord sunt suficient insolaţi fiind adecvaţi culturii de viţă de vie, ceea ce şi explică procentul mare al plantaţiilor de vie din totalul suprafeţelor agricole.

Climatul: Specific silvostepei de aici, conferă condiţii excelente de dezvoltare a soiurilor de înaltă calitate, exprimate în principal printr-o mare bogăţie heliotermică şi un regim convenabil al precipitaţiilor. Abundenţa fluxului radiativ şi durata medie de strălucire a soarelui asigură valori optime de dezvoltare a viţei de vie, de coacere a strugurilor şi de concentrarea a zahărului în struguri.

Solurile: au textura uşoară şi mijlocie, asigurând o structurare glomerulară, permisibilitate, aerisire, drenaj vertical şi prelucrare mecanică. Însuşirile chimice şi cele biologice, completează fericit caracteristicile fizice formând un ansamblu valoros pentru dezvoltarea viţei de vie.

Din cele de mai sus, rezultă că ansamblul ecosistemic prin componentele sale litologo-geomorfice şi pedoclimatice, dovedeşte o certă vocaţie pentru viticultură şi că prezenţa multiseculară a acestei podgorii, respectiv existenţa acestei Denumiri de Origine nu este întamplătoare.